Op 14 juni 1817 werd in Herentals Charles Auguste Fraikin geboren, als zoon van stadssecretaris en notaris Jean-Baptiste Fraikin, afkomstig van het Land van Herve, en van de Herentalse Theresia Van Luyck. Hij was de jongste van negen kinderen. Na de gemeenteschool volgde hij gedurende een jaar de lessen aan het college in Herentals.
Al vroeg gaf hij blijk van een artistieke aanleg en op twaalfjarige leeftijd plaatst zijn vader hem bij een bloedverwant in Antwerpen, zodat hij de gelegenheid kreeg om de lessen te volgen aan de Antwerpse Academie.

Op een koude januaridag 1833 verlaat de jonge Fraikin – met drie gulden die hij van zijn vader had meegekregen - definitief zijn geboortestad en na een overnachting in Mechelen bereikt hij de dag erna Brussel en neemt hij zijn intrek op een oude zolderkamer. Om in zijn levensonderhoud te voorzien gaat hij als leerjongen werken in apotheken. Hij maakt ook toevallig kennis met Francois Navez, directeur van de Brussels Academie voor Schone Kunsten, en op diens aanraden gaat hij cursussen volgen aan de Brusselse Academie. Na zijn studies aldaar ontpopte hij zich tot een vermaard beeldhouwer en werd hij o.m. ook lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Hij ontving diverse onderscheidingen op tentoonstellingen, o.a. in Brussel, Parijs, Londen, Wenen, Philadelphia, Melbourne en Port-Adelaide.

Op 10 april 1890 schonk C.A. Fraikin het grootste deel van zijn gipsen modellen aan de stad Herentals, op voorwaarde dat deze collectie eeuwig voor het publiek toegankelijk zou blijven in een museum dat zijn naam zou dragen. Het museum werd officieel geopend op 14 mei 1893 in aanwezigheid van de kunstenaar.

Op 10 mei 1893 – vier dagen voor de plechtige opening van het museum – besliste de Herentalse gemeenteraad bij eenparigheid van stemmen 'om den naam van den beroemden kunstenaar in zijn geboorteplaats te vereeuwigen, aan het gedeelte der Rechtestraat waar de Heer Fraikin werd geboren dezes naam te geven'.
Aldus werd Fraikin nog tijdens zijn leven door zijn medeburgers geëerd en werd - uniek in de annalen van Herentals – tijdens zijn leven een straat naar hem genoemd.

Charles Auguste Fraikin overleed op 22 november 1893 in Schaarbeek en werd volgens zijn eigen wilsbeschikking in Herentals begraven.

Grafmonument van C.A. Fraikin op de begraafplaats van Herentals
(Foto Frank Tubex)

Sinds de restauratie van de buitenzijde van de Lakenhal is het Fraikinmuseum gesloten en werd de collectie opgeborgen.

Fraikins legaat aan Herentals bestaat uit: 94 grote werken, 143 beelden, 164 bas-reliëfs en 94 sokkels en muursokkels

Charles Auguste Fraikin is waarschijnlijk één van de meest gerenommeerde kunstenaars van de 19de eeuw.

Met dank aan Frans Depeuter

Het Fraikingenootschap

Om het patrimonium van Charles Auguste Fraikin voor het nageslacht te bewaren werd het Fraikingenootschap opgericht.

Volgens de statuten heeft het Fraikingenootschap als doelstellingen:

  • de schenking van C.A. Fraikin aan de stad Herentals mee optimaal in stand te houden, naar de letter en de geest van de wilsbeschikking van de schenker,
  • bij te dragen tot het onderhoud en, waar nodig, de restauratie van de beeldencollectie en bijhorigheden,
  • te ijveren voor een spoedige en degelijke herinrichting van het museum Fraikin, in de mate van het mogelijke op de plaats die de kunstenaar zelf mee heeft gekozen, te weten de zolder van de Lakenhal,
  • de contacten te bevorderen met wetenschappelijke instellingen, musea en kunstwetenschappers ten einde de studie van het werk van C.A. Fraikin en van zijn artistieke omgeving mee te steunen,
  • alle fondsen te verzamelen en te beheren die nodig zijn tot het realiseren van de doelstellingen van de vzw en voor de noden zoals deze door de raad van bestuur zullen worden ingevuld.