Wenst u lid te worden van het Fraikingenootschap ?

U kunt kiezen uit verschillende formules:

  1. een gewoon lidmaatschap voor de prijs van 10 (tien) . U gelieve uw bijdrage rechtstreeks te storten op de rekening van de vzw, rekeningnummer 001-5910203-69 bij de bank BNP-Fortis, of
  2. inschrijven als donateur met een bijdrage vanaf 100 (honderd) . Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar volgens de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en dit via tussenkomst van het Forum voor Erfgoedverenigingen. Gelieve uw bijdrage te storten op rekening nr.  745-0322796-48 van het Forum voor Erfgoedverenigingen met vermelding 'Gift Fraikingenootschap'.
    De lijst van donateurs zal door de vzw gepubliceerd worden (o.a. ook op de website van het Fraikingenootschap) en ze zullen bij elke tentoonstelling vermeld worden.
AANDACHT: Bedragen (minimum 30 ) die gestort worden op de rekening 745-0322796-48 van het Forum voor Erfgoedverenigingen
met de vermelding GIFT FRAIKINGENOOTCHAP kunnen een fiscale vrijstelling genieten.

VZW Fraikingenootschap
p/a Paul Snoeys - Secretaris/Penningmeester

Augustijnenlaan 52
2200 Herentals

Tel.: 0473 / 19 61 11
Fax: 014 / 23 34 54

E-mail: paul.snoeys@fraikin-genootschap.be