Welkom op de webstek van het 'Fraikingenootschap'.

Het Fraikingenootschap werd opgericht om het patrimonium van Charles Auguste Fraikin voor het nageslacht te bewaren.

Het genootschap is bijzondere dank verschuldigd aan zijn sponsors en kan rekenen op de actieve steun van:

  • de stad Herentals
  • de Koninklijke academie van Antwerpen - Artesis Hogeschool
  • het Agentschap Ruimtelijke Ordening Antwerpen - Onroerend Goed
  • de Herentalse Geschiedkundige Kring.

Voor eventueel lidmaatschap van of donatie aan het Fraikingenootschap, gelieve u het hoofdstuk 'Hoe lid worden?' op deze webstek te raadplegen.

Verder informatie over het Fraikingenootschap vindt u op deze webstek of door contact te nemen met


VZW Fraikingenootschap
p/a Paul Snoeys - Secretaris/Penningmeester

Augustijnenlaan 52
2200 Herentals

Tel.: 0473 / 19 61 11
Fax: 014 / 23 34 54

E-mail: paul.snoeys@fraikin-genootschap.be

Met dank voor de getoonde belangstelling.

Marc J.A. Neefs
Voorzitter